Palvelusopimus

Varaamalla psykologikäynnin tai työnohjausajan hyväksyt palvelun ehdot. Jos sinulla on palvelusopimukseen liittyviä kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä.

Palvelusopimus 

Kaikki psykologikäynneillä ja työnohjauksessa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa asiakkaan itsensä tai jonkun toisen ihmisen henki tai turvallisuus on selkeästi uhattuna. Näissä tilanteissa palvelun tarjoaja harkintansa mukaan kertoo asiasta kolmannelle luottamukselliselle osapuolelle, kuten asiakkaan läheiselle tai viranomaiselle.

Asiakkaiden nimistä ja yhteystiedoista syntyy asiakasrekisteri, jonka säilyttämisessä noudatetaan tietosuoja-asetusta. Asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan asiakassuhteiden ylläpitoon. Asiakasrekisterin tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakasta koskevia, asiakastilanteissa käytyihin keskusteluihin liittyviä muistiinpanoja ei tallenneta sähköisesti. Niitä säilytetään lukollisessa kaapissa ja hävitetään tietoturvallisesti asiakassuhteen päättyessä. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi viimeistään silloin, kun asiakkaan viimeisimmästä käynnistä on kulunut 12 kuukautta.

Ellei asiakkaan kanssa sovita toisin, lasku lähetetään asiakkaalle sähköpostitse sovitun laskutusaikataulun mukaisesti. Muistutuslaskusta peritään laskutuslisä. Asiakassuhde voi keskeytyä toistuvien maksuviivästyksien vuoksi.

Mikäli asiakas ei saavu vastaanotolle varaamanansa ajankohtana tai peruu käyntinsä alle 24 tuntia ennen varattua aikaa, häneltä laskutetaan normaali käyntimaksu. Poikkeuksena on lääkärintodistuksella todistettava sairastuminen, jolloin käyntimaksua ei veloiteta.

Varaamalla yksittäisen ajan asiakas ei sitoudu jatkamaan pidemmässä asiakassuhteessa. Asiakkaalla on oikeus päättää asiakassuhde ilman perusteluita. Paketteina myydyistä psykologikäynneistä ei palauteta maksua, jos asiakas päättää asiakassuhteen ennen kuin käynnit ovat toteutuneet. Pakettina myydyt psykologikäynnit tulee käyttää 12 kk:n kuluessa ostopäivästä.

Palveluntarjoaja voi päättää asiakassuhteen harkintansa mukaan. Tällöin asiakkaalle palautetaan välittömästi mahdolliset etukäteen maksetut maksut palveluista, jotka eivät toteudu. Asiakkaalla on oikeus pyytää perusteluita ja ohjeita uuden palveluntuottajan etsimiseen.

Yksityisesti asiakkaalle myytäviä psykologi- ja ohjauspalveluja koskee kuluttajansuojalaki. Vaikka Compassion tuottamien palveluiden tavoitteena on asiakkaan auttaminen, Compassio ei voi taata asiakkaan elämäntilanteen tai mielialan parantumista. Riitatilanteessa vahingonkorvausvastuu rajautuu asiakkaan maksamiin palvelumaksuihin.