Yksityinen psykologin vastaanotto

Ilman lähetettä psykologille

Yksityisen psykologin vastaanotolle voit tulla ilman lääkärin lähetettä. Tavallisia syitä psykologille tulemiseen ovat esimerkiksi stressi, uupumus, isot elämänmuutokset tai kriisi kuten ero tai työttömäksi jääminen tai vakava sairastuminen. Myös masennus- tai ahdistusoireet sekä ihmissuhderistiriidat tai läheisen ihmisen sairauden tai addiktion tuoma kuormitus ovat tavallisia syitä hakea keskusteluapua ja terapiaa. Ajoissa saatuna pienikin tuki auttaa paljon. Myös elämänmuutoksen tavoittelu ja halu saada tukea sen toteutukseen voivat tuoda psykologin juttusille.

Kertakäynti tai lyhytterapiaa

Tarpeittesi ja tavoitteittesi mukaisesti voimme tavata vain kerran tai pari tai kulkea yhdessä useamman kuukaudenkin ajan. Kartoituspuhelun myötä voit päättää, haluatko tavata vaikkapa 2-3 kertaa ja miettiä sitten, onko tarvetta jatkaa. Matalan kynnyksen lyhytterapia jonkin melko selkeärajaisen ongelman parissa kestää useimmiten noin 5-15 kertaa.

Käyntitiheys on tyypillisesti kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Alkuvaiheessa voidaan tavata tiheämmin ja loppuvaiheessa sopia seurantakäynti esimerkiksi kuukauden päähän.

En tarjoa Kelan kustantamaa kuntoutuspsykoterapiaa vaan omakustanteisia psykologikäyntejä lyhytterapeuttisella työotteella. Jos arvioin sinun tarvitsevan psykiatrista hoitoa, ohjaan sinut terveydenhuollon pariin.

Ei kirjauksia potilasrekisteriin

Tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia. Koska kyseessä ei ole terveydenhuollon palvelu, käynneistäsi ei tehdä merkintöjä Kantaan tai mihinkään muuhunkaan potilasrekisteriin. Sinulta pyydetään vain laskutukseen tarvittavat tiedot ja nekin hävitetään heti, kun yhteinen työskentelymme on päättynyt.

Terapiaa ja psykologin neuvontaa

Psykologin vastaanotto on terapiaa tai keskusteluapua, jonka perustana on vahva ammattiosaaminen ja tutkimustieto ihmismielen toiminnasta. Kuormittavassa elämäntilanteessa voi olla hyvä pysähtyä hetkeksi tutkimaan omaa elämää ammattilaisen kanssa. Lämpimässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä on lupa tuntea kaikkia tunteita ja ajatella kaikkia ajatuksia ääneen. Kun asioita tarkastellaan yhdessä erilaisista näkökulmista, voit tulla tietoiseksi jostakin tärkeästä ja saada uusia oivalluksia. Psykologi voi myös ohjata parempaan stressinsäätelyyn ja tunteiden hallintaan sekä omien arvojesi mukaiseen elämään.

Ei ole liian pientä ongelmaa

Ei ole olemassa liian vähäpätöistä syytä hakeutua psykologin vastaanotolle. Jos arvelet, että voisit mahdollisesti hyötyä elämäsi tarkastelusta ammattilaisen kanssa, ota yhteyttä. Sinun ei tarvitse vastaanotolle tullessasi edes tietää, mistä olisi kaikkein tärkeintä puhua - on minun asiani löytää se yhdessä kanssasi.

Voit tulla vastaanotolle myös tilanteessa, jossa esimerkiksi olet löytänyt kirjoista tai Mielenterveystalon sivuilta hyvän omahoito-ohjelman, mutta koet, ettet saa siitä kaikkea irti yksinäsi vaan tarvitsisit myös yksilöllistä ohjausta ja tsemppausta. Pieni psykologinen tuki voi olla se ratkaiseva tekijä, joka tuottaa toivotun muutoksen.

Sinulle sopivalla tyylillä

Olemme ihmisinä erilaisia. Jollekulle puhuminen on luonteva tapa käsitellä asioitaan, kun taas joku toinen saa asioista paremmin kiinni toiminnallisin menetelmin tai kirjoittamalla. Joku toivoo, että vastaanotolla tehtäisiin rentoutus- tai tietoisuustaitoharjoitteita, kun taas toinen ei missään nimessä halua mitään sellaista. Minun osaamistani on sovittaa työskentelytapa sinulle sopivaksi.

Työskentelytavassani yhdistyvät voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) lähestymistapa sekä mentalisaatiotaitojen näkökulma. Kaiken ytimenä on turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri.

Työskentelen aina tieteellisesti tutkitun psykologisen tiedon ja ymmärryksen varassa. Lähtökohtaisesti en tuo mitenkään esiin elämänkatsomustani  psykologin työssä.  Jos kuitenkin kuulut niihin, jotka kaipaavat sitä, että heillä olisi uskova terapeutti tai kristitty psykologi, voimme pyynnöstäsi erikseen miettiä, miten hengellinen ulottuvuus voisi luontevasti olla osa työskentelyämme. 

Etäterapia / kävelyterapia

Halutessasi voimme tavata myös etäyhteyksin tai kävellä luonnossa keskustellen samalla.