Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: Compassion asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:

Compassio, Y-tunnus 3311012-6, compassio.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Marjo Tavast
050 350 8963
info@compassio.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja hoitamiseksi perustuen henkilötietolakiin 529/1999.

Asiakasrekisteriä voidaan käyttää myös asiakastyytyväisyyskyselyihin, palvelun kehittämiseen ja Compassion omaan markkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa käyttämisen näihin tarkoituksiin. Asiakasrekisterin tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Yritysnimi, Y-tunnus, henkilönimi, henkilötunnus, yhteystiedot, sopimustiedot, tiedot asiakassuhteen etenemisestä, tiedot velvoitteista.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan pääasiassa asiakkailta henkilökohtaisesti, yhteydenottolomakkeen (compassio.fi/yhteydenotto/) tai sähköpostin välityksellä. Sivustolla vierailleiden tietoja saatetaan kerätä myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka tekee mahdolliseksi internet-sivujen ylläpitäjän tunnista usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Asiakassuhteissa käsin tehdyt muistiinpanot eivät ole osa asiakasrekisteriä. Niitä säilytetään lukitussa kaapissa ja tuhotaan asiakassuhteen päättyessä. Niihin ei ole oikeutta muilla kuin kyseistä asiakassuhdetta hoitavalla henkilöllä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.