Kipinöitä kouluun

Täältä löytyy Marjon 20 vuoden koulukokemuksissa opitun tiivistyksiä, välillä ehkä uskaliastakin ajattelua, ideoita ja unelmia koulumaailman kehittämiseksi - yhteiseksi hyväksi. Pidän kiinni oikeudestani oppia - siis muuttaa ajatteluani saadessani kuulla toisia näkökulmia, löytäessäni uutta tietoa tai törmätessäni uusiin kokemuksiin.

Useimpien opettajien parhaat muistot työstä liittyvät poikkeuksellisen merkitykselliseen kohtaamiseen jonkun lapsen tai nuoren kanssa. Harvalla kuitenkaan on kovin jäsentynyttä käsitystä siitä, miten kohtaamisia ja elämää muuttavaa kokemusta nähdyksi tulemisesta voisi aktiivisesti tuottaa. Kohtaamisen taitoja ei kuitenkaan tarvitse mystifioida,...

Systeemisyys, systeemiajattelu, systeemiälykkyys, systeeminen johtaminen, systeeminen muutos, systeeminen työtapa... Systeemitietoisuus tavalla tai toisella ymmärrettynä on vahvasti läsnä yhteiskunnan monilla saroilla. Tässä tarkastellaan sen antia kouluyhteisöihin soveltaen.

Kouluun kiinnittymiseen ja hyvinvoinnin haasteisiin etsitään aktiivisesti vaikuttamiskeinoja. Jotkut peräänkuuluttavat resursseja oppilashuoltoon, toiset puhuvat yhteisöllisyydestä teemapäiviä ja tapahtumia ideoiden, jotkut tuottavat yhä uusia ryhmäyttämismenetelmiä. Minä kiinnittäisin huomiota koulun arkiseen kohtaamiskulttuuriin.