Blogit

Marjo on kirjoitellut aiemmin koulumaailmasta lukio-opettajan silmin blogissaan Suuri uskallus. Tämän blogin alakokoelmissa hän jatkaa yhtäältä kasvatuksen ja koulutuksen maailman mutta myös yleisemmin työelämän ja hyvinvoinnin ilmiöiden ihmettelyä

METROPOLIAN SIVUILTAAntamisen ja saamisen tasapaino kuvaa systeemissä vastavuoroisuuden merkitystä.Systeemin järjestys - aiemmin systeemiin tulleet ovat ensimmäisinä organisaatiorakenteesta ja positioista riippumatta - avasi monelle ymmärryksen siitä, miksi monet asiat tuntuvat haastavilta, jos järjestystä ei tunnisteta.Kuulumisen periaate -...

Usein muutoksista puhuttaessa keskitytään asioihin ja prosesseihin. Vähemmälle jää muutoksen johtamisen dynamiikan ymmärtäminen sekä ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaminen