Kouluyhteisön toiminnan systeemiset periaatteet

16.02.2024
METROPOLIAN SIVUILTA
  • Antamisen ja saamisen tasapaino kuvaa systeemissä vastavuoroisuuden merkitystä.
  • Systeemin järjestys - aiemmin systeemiin tulleet ovat ensimmäisinä organisaatiorakenteesta ja positioista riippumatta - avasi monelle ymmärryksen siitä, miksi monet asiat tuntuvat haastavilta, jos järjestystä ei tunnisteta.
  • Kuulumisen periaate - tärkeys tunnistaa systeemiin kuuluminen ja erottaa se ei-kuulumisesta - herätti keskustelua systeemin rajojen merkityksestä.
  • Pohdinta siitä, mitkä asiat ovat edellytyksiä työyhteisön toimivuudelle systeemisestä näkökulmasta, saivat monet toteamaan, että tässä on ratkaisun avaimia moneen ongelmatilanteeseen. Lähtökohtana työyhteisön kehittämiselle on nykytilanteen aito näkeminen (the reality is as it is) sen sijaan, että haluamme nähdä nykytilanteen omalla tavallamme (denial of reality) (Horn & Brick 2009).