Muutosvastarinta ja näkökulman vaihtaminen

16.02.2024

Muutosvastarinta

 • viesti siitä, että ihmiset ovat sitoutuneet työhönsä ja haluavat muutosvastarinnan myötä nostaa esiin arvokkaiksi kokemiaan asioita
 • kun oppilaitoksessa kukaan ei näkyvästi vastusta muutosta eikä ole kiinnostunut keskusteluista, kyse voi olla täydellisestä kiinnostuksen puutteesta uusiin asioihin. Hiljainen organisaatio voi olla sitoutumaton organisaatio, tai muutosvastarinta voi olla piilotettua, näkymätöntä vastarintaa
 • pitäisi puhua yhtä paljon siitä, mitä haluamme vaalia ja säilyttää, kuin siitä, mitä halutaan muuttaa

Muutoshankkeiden epäonnistuminen

 • kolme neljäsosaa muutoshankkeista epäonnistuu
 • Tilannekuva muutosten tarpeesta voi olla epäselvä
 • muutoshankkeita ei osata tai haluta priorisoida
 • muutoksiin liittyvälle keskustelulle jää liian vähän aikaa
 • muutoksia odotetaan liian nopeasti
 • muutostyölle ole varattu riittäviä resursseja
 • miten saamme seuraavat transformaatiomme kukoistamaan? (Anand& Barsoux 2017.)

Oppilaitosten muutoshankkeet

 • Muutoksia tulee koko ajan, ne ovat päällekkäisiä eikä osaa muutoshankkeista koskaan viedä loppuun asti.