Yhteisöllisyydestä hyvinvointia lukioon

09.02.2023

Lukiossa on yhä vaikeampi saada opiskelijoita vapaaehtoisiksi tapahtumien ja juhlien järjestämiseen. Monet myös äänestävät jaloillaan, kun koulussa tapahtuu jotain lukujärjestyksestä poikkeavaa. Miten yhteisöllisyyttä voitaisiin vahvistaa?

Keskisuurissa ja suurissa lukioissa painitaan lukiolain ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden luoman tuskastuttavan dilemman keskellä: Yhtäältä normiohjaus korostaa yksilöllisyyttä ja yksilöllisten polkujen mahdollistamisen tärkeyttä ja toisaalta vaaditaan yhteisöllisyyttä. Tutkimustenkin pohjalta tiedetään, että kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä vahvistavat hyvinvointia ja tukevat koulunkäyntikykyä merkittävästi.